Plac Wolności 13, 35-073 Rzeszów

Prawo nieruchomości

  • uczestniczymy w procesach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
  • dokonujemy ich sprawdzenia pod kątem bezpieczeństwa transakcji dla naszych Klientów, w tym prowadzimy ewentualne postępowania o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • sporządzamy umowy najmu w tym najmu okazjonalnego, dzierżawy itp,
  • sporządzamy i opiniujemy umowy deweloperskie,
  • prowadzimy sprawy dot. wywłaszczenia nieruchomości w tym łączymy owe ze skutecznym dochodzeniem odszkodowania w satysfakcjonującej dla klienta wysokości,